Tổng hợp 38 câu hỏi thực hành từ Bài 1 – Bài 4

Tổng hợp 38 câu hỏi thực hành IC3GS4 của các bài:

Bài 1. Hệ điều hành

Bài 2: Thư mục, tập tin

Bài 3: Phần cứng

Bài 4: Control Panel

1. Không đóng bất cứ ứng dụng nào đang chạy. Hãy thoát khỏi tài khoản hiện tại trên máy tính. Và đăng nhập bằng tk khác có tên…. Và mật khẩu

2. Không đóng ứng dụng nào mà hãy khóa màn hình

3. Mở các cửa sổ hiển thị chi tiết của thành phần cấu hình máy tính

4. Nén một bức tranh trên màn hình thành một foder có tên là… Chọn bức tranh- chuột phải- send to- compressed. Đánh tên ( nhớ . zip)

5. Tạo biểu tượng đường tắt cho My Document trên màn hình. Và đổi tên là…. My Document – chuột phải- send to- Desktop. Rồi đổi tên tên- Save

6. Thay đổi độ rộng và dài cho bức ảnh. Lưu nó ra màn hình  bằng tên…. khác mà không mất dữ liệu ảnh gốc

7. Tắt máy tính, Để máy tính ở chế độ ngủ, Để máy tính ở chế độ ngủ đông

8. Ẩn toàn bộ các chương trình đang chạy trên màn hình xuống thanh tác vụ bằng 1 thao tác

9. Cài đặt để xem đồng thời các trương trình đang chạy

10. Sắp xếp các file trong thư mục theo kiểu ngày tháng

11. Xem thuộc tính của 1 file theo yêu cầu.

12. Cài đặt để ẩn/hiển thị đuôi tệp tên trong thư mục

13. Xóa file, thư mục mà ko lưu lại ở thùng rác

14. Chuyển 1 file ra desktop đồng thời tạo lối tắt

15. Sử dụng hộp thoại Search trong mục Start để khởi động chương trình Check Windows Experience Index

16. Khóa thanh tác vụ (Taskbar), di chuyển, đặt thuộc tính tự ẩn,..

17. Hiển thị các biểu tượng ẩn trong vùng thông báo.

18. Thay đổi các chế độ hiển thị biểu tượng trên màn hình Desktop.

19. Khởi động chương trình Task Manager bằng chuột và bằng phím tắt.

20. Bật, tắt loa của máy tính.

21. Tìm kiếm tất cả các tệp tin (tùy theo tiêu chí tìm kiếm)

22. Xóa tiêu chí tìm kiếm

23. Mở Cửa sổ windows update.

24. Xem phiên bản của window đang chạy, gói dịch vụ cài đặt và tốc độ xử lý…

25. Sử dụng Task manage kể kết thúc 1chương trình bị treo.

26. Đặt các biểu tượng theo chế độ small icon. Sau đó sắp xếp  theo tên.

27. Tạo thư mục, mở thư mục, đổi tên thư mục, di chuyển thư mục, sao chép thư mục, xóa thư mục, khôi phục thư mục

28. Tạo thư mục, mở thư mục, đổi tên thư mục, di chuyển thư mục, sao chép thư mục, xóa thư mục, khôi phục thư mục

29. Thay đổi chế độ hiển thị các tệp tin trong thư mục này thành dạng danh sách (list), chi tiết (detail),…

30. Sắp xếp các tệp tin trong thư mục này theo tên, theo ngày tháng chỉnh sửa, theo kiểu tệp tin và theo kích thước các tệp tin.

31. Đặt thuộc tính ẩn, chỉ đọc cho các tệp tin và thư mục

32. Chọn các tệp tin hoặc chọn tất cả các tệp tin-

33. Kiểm tra tình trạng cập nhật của Winows. Kiểm tra các bản cập nhật cho Windows. Thay đổi các kiểu cập nhật của Windows Xem lịch sử cập nhật của Windows

34. Xem mật khẩu của mạng Wifi đang sử dụng.

35. Khởi động các chương trình Notepad, Wordpad, Windows Explorer, MS Word, Excel, Powerpoint từ nút Start

36. Thiết lập Windows Explorer để ẩn/hiện phần mở rộng trong tên tệp tin

37. Thiết lập Windows Explorer để ẩn/hiện các file ẩn.

38. Thiết lập Windows Explorer để ẩn/hiện các file hệ thống của HĐH

 

 

Tổng hợp: Thiết kế web Ninh Bình

>>> Quý khách tham khảo thêm: Mộ đá tròn cho Ông Bà, Bố Mẹ; Lang Mo da dep Anh Quân Ninh Bình; Tổng hợp Mẫu Cột đá Nhà thờ họ đẹp 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thiết kế Web Ninh Bình, SEO Web Ninh Bình