Home / Từ khóa "thực hành ic3gs4"

thực hành ic3gs4

Video Bài 8 – Microsoft Word 2010

Video Bài 8 - Microsoft Word 2010 trong Ôn thi IC3GS4, mục tiêu của Bài 8 chúng ta cần đạt được một số nội dung sau: 1. Nhập và chỉnh sửa văn bản 2. Di chuyển xung quanh văn bản 3. Tạo mới, lưu, đóng và mở các tệp tin 4. Lựa chọn loại văn bản xác định 5. Thay đổi chế độ hiển thị 6. Định dạng văn bản, các đoạn, hoặc trang 7. Tổ chức dữ liệu 8. Làm việc với hình ảnh trong tài...
Xem tiếp

Các câu hỏi Thao tác Bài 12 – World Wide Web (ic3gs4)

Các câu hỏi Thao tác Bài 12 - World Wide Web (ic3gs4) 1. Kểm tra kết nối mạng với lệnh ping. 2. Tìm kiếm theo yêu cầu như: - Dùng các phép toán tìm kiếm như +, - hoặc nháy kép - Tìm kiếm định nghĩa một từ - Tìm từ khóa trong một Website. - Tìm file tập tin có cùng loại - Tìm kiếm thông tin bằng hỏi đáp trên Google. 3. Tạo ra một thẻ mới nằm cùng một cửa sổ. 4. Đặt trang ...
Xem tiếp

Tổng hợp 16 câu hỏi thực hành Bài 4 Control Panel (Trong thực hành IC3GS4)

Liên hệ: Thiết kế web Ninh Bình, SEO web Ninh Bình, Lắp camera Ninh Bình, Mộ đá, Tượng đá, Bia đá, Bàn ghế đá, Cột đá, Đèn đá...Hãy gọi: 0906.116.246 (Mr Dương). Tổng hợp 16 câu hỏi thực hành Bài 4 Control Panel (Trong thực hành IC3GS4) 1. Cài đặt ngày giờ. −Start/Control Panel/Clock, Language and Region -> Set the Time and Date 2. Cài đặt thêm, xóa, gỡ bỏ mật khẩu người dùng. −Start...
Xem tiếp

Tổng hợp 38 câu hỏi thực hành Từ Bài 1 đến Bài 3 Hệ điều hành (IC3GS4)

Tổng hợp 38 câu hỏi thực hành Từ Bài 1 đến Bài 3 Hệ điều hành (IC3GS4) 1. Không đóng bất cứ ứng dụng nào đang chạy. Hãy thoát khỏi tài khoản hiện tại trên máy tính. Và đăng nhập bằng tk khác có tên…. Và mật khẩu 2. Không đóng ứng dụng nào mà hãy khóa màn hình 3. Mở các cửa sổ hiển thị chi tiết của thành phần cấu hình máy tính 4. Nén một bức tranh trên màn hình thành một foder có tên là...
Xem tiếp

12 câu hỏi thực hành Bài 2. Tập tin và thư mục (Học IC3GS4)

Thiết kế web Ninh Bình, SEO WEB Ninh Bình, Lắp Camera Ninh Bình liên hệ: Vũ Ánh Dương (0906.116.246) Tổng hợp: 12 câu hỏi thực hành Bài 2. Tập tin và thư mục (Học IC3GS4) 1. Thực hành các nút Minimize, Maximize, Restore Down, Close; 2. Di chuyển cửa sổ; 3. Thay đổi kích thước của cửa sổ; 4. Sử dụng thanh cuốn (Scroll Bar); 5. Tạo thư mục, đặt tên, đổi tên thư mục; 6. Sao chép,...
Xem tiếp

Các thao tác thực hành Bài 9 Microsoft Excel 2010

Các thao tác thực hành Bài 9 Microsoft Excel (có hướng dẫn): 1.Sử dụng  Microsoft Excel để hiển thị trợ giúp “Document  File formats” được hỗ trợ trong Excel (Không sử dụng  phím F1) -Mở Microsoft Excel Help từ trên thanh Ribbon; -Chọn File conversion and compatibility chọn File Format that are supported in Excel 2. Chuyển sang file Excel đã mở tên book2 (Không sử dụng ALT+TAB, ALT+ESC...
Xem tiếp
Top
Thiết kế Web Ninh Bình, SEO Web Ninh Bình