Home / Từ khóa "thi ic3gs4 online"

thi ic3gs4 online

Tổng hợp 38 câu hỏi thực hành từ Bài 1 – Bài 4

Tổng hợp 38 câu hỏi thực hành IC3GS4 của các bài: Bài 1. Hệ điều hành Bài 2: Thư mục, tập tin Bài 3: Phần cứng Bài 4: Control Panel 1. Không đóng bất cứ ứng dụng nào đang chạy. Hãy thoát khỏi tài khoản hiện tại trên máy tính. Và đăng nhập bằng tk khác có tên…. Và mật khẩu 2. Không đóng ứng dụng nào mà hãy khóa màn hình 3. Mở các cửa sổ hiển thị chi tiết của thành phần cấu hình...
Xem tiếp
Top
Thiết kế Web Ninh Bình, SEO Web Ninh Bình