Thiết kế URL của bài viết khi SEO

URL là địa chỉ bài viết, cần chứa từ khóa. Với trang chủ thì URL chính là domain. Do vậy, nếu domain của bạn chứa từ khóa, thì tất cả URL trong website đều chứa tự khóa. Đó là lý do tại sao domain chứa từ khóa SEO dễ dàng hơn.
Sau khi đã có danh sách từ khóa, công việc tiếp theo bạn cần làm là chuẩn bị các bài viết viết. Mỗi từ khóa bạn tạo ra một bài viết. Mỗi bài viết cần phải có địa chỉ URL riêng.
Từ danh sách từ khóa, bạn lập ra danh sách URL trước khi bắt tay vào viết nội dung
Ví dụ:

Marketing Online: URL = http://marketing.edu.vn/marketing-online
Internet Marketing: URL = http://marketing.edu.vn/marketing-online
Internet marketing, Hoc Internet Marketing: URL = http://inet.edu.vn/khoa-hoc/3/internet-marketing.html

Thiết kế web ninh bình: URL = http://nbpage.com/thiet-ke-web-ninh-binh

SEO web tai ninh binh: URL = http://nbpage.com/SEO-web-tai-ninh-binh

Lưu ý: Một bài viết có thể SEO với 1 từ khóa chính và nhiều từ khóa phụ (chứa từ khóa chính)

Có nhiều cách viết URL khác nhau bạn có thể lựa chọn:
1/ Phân cấp thư mục
http://nbpage.com/khoa-hoc/thiet-ke-web-site
2/ Chỉ sử dụng cùng một cấp (từ khóa đặt sau tên miền):
http://nbpage.com/thiet-ke-website

>>> Quý khách tham khảo thêm: Mộ đá tròn cho Ông Bà, Bố Mẹ; Lang Mo da dep Anh Quân Ninh Bình; Tổng hợp Mẫu Cột đá Nhà thờ họ đẹp 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thiết kế Web Ninh Bình, SEO Web Ninh Bình