Home / Từ khóa "URL bài viết SEO"

URL bài viết SEO

Thiết kế URL của bài viết khi SEO

SEO Ninh Bình
URL là địa chỉ bài viết, cần chứa từ khóa. Với trang chủ thì URL chính là domain. Do vậy, nếu domain của bạn chứa từ khóa, thì tất cả URL trong website đều chứa tự khóa. Đó là lý do tại sao domain chứa từ khóa SEO dễ dàng hơn. Sau khi đã có danh sách từ khóa, công việc tiếp theo bạn cần làm là chuẩn bị các bài viết viết. Mỗi từ khóa bạn tạo ra một bài viết. Mỗi bài viết cần phải có địa chỉ URL ri...
Xem tiếp
Top
Thiết kế Web Ninh Bình, SEO Web Ninh Bình