Thay đổi Bài viết liên quan ở theme woocommerce

Bạn muốn thay đổi Số lượng bài viết liên quan của theme bán hàng woocommerce? Bạn muốn thay đổi số column hiển thị bài viết liên quan? Rất đơn giản, các bạn hãy copy đoạn code sau vào file function.php nhé:

function woo_related_products_limit() {
global $product;
$args[‘posts_per_page’] = 6;
return $args;
}
add_filter( ‘woocommerce_output_related_products_args’, ‘jk_related_products_args’ );

function jk_related_products_args( $args ) {
$args[‘posts_per_page’] = 4; // 4 related products
$args[‘columns’] = 3; // arranged in 2 columns
return $args;
}

Các bạn có thể tùy chỉnh các thông số ở trên để hiển thị phù hợp Bài viết liên quan cho theme bán hàng woocommerce của mình nhé.

>>> Quý khách tham khảo thêm: Mộ đá tròn cho Ông Bà, Bố Mẹ; Lang Mo da dep Anh Quân Ninh Bình; Tổng hợp Mẫu Cột đá Nhà thờ họ đẹp 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thiết kế Web Ninh Bình, SEO Web Ninh Bình