Home / Hỏi - đáp / Thiết kế website / Mã dấu cách khoảng trắng trong html

Mã dấu cách khoảng trắng trong html

Posted on

Mã dấu cách khoảng trắng trong html, Mã dấu cách khoảng trắng trong html là gì? Nhiều khi trong cấu hình, hay thiết kế web chúng ta cần sử dụng Mã dấu cách khoảng trắng trong html. Rất đơn giản đó là

 

Ví dụ, trong cấu hình dấu ngăn cách giữa các link trong Breadcrumb, muốn đẹp chúng ta cần đưa mã của dấu cách (khoảng trắng) vào.

Để lại bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top