Home / Hỏi - đáp / Thiết kế website / Code tự động resize ảnh bằng PHP

Code tự động resize ảnh bằng PHP

Posted on

Code tự động Resize ảnh bằng PHP hay Code tự động Crop ảnh bằng PHP. Các bạn copy hàm PHP sau và sử dụng trong file PHP của các bạn để tự động Resize ảnh nhé.

function resize_crop_image($max_width, $max_height, $source_file, $dst_dir, $quality = 80){
$imgsize = getimagesize($source_file);
$width = $imgsize[0];
$height = $imgsize[1];
$mime = $imgsize['mime'];

switch($mime){
case 'image/gif':
$image_create = "imagecreatefromgif";
$image = "imagegif";
break;

case 'image/png':
$image_create = "imagecreatefrompng";
$image = "imagepng";
$quality = 7;
break;

case 'image/jpeg':
$image_create = "imagecreatefromjpeg";
$image = "imagejpeg";
$quality = 80;
break;

default:
return false;
break;
}

$dst_img = imagecreatetruecolor($max_width, $max_height);
$src_img = $image_create($source_file);

$width_new = $height * $max_width / $max_height;
$height_new = $width * $max_height / $max_width;
//if the new width is greater than the actual width of the image, then the height is too large and the rest cut off, or vice versa
if($width_new > $width){
//cut point by height
$h_point = (($height - $height_new) / 2);
//copy image
imagecopyresampled($dst_img, $src_img, 0, 0, 0, $h_point, $max_width, $max_height, $width, $height_new);
}else{
//cut point by width
$w_point = (($width - $width_new) / 2);
imagecopyresampled($dst_img, $src_img, 0, 0, $w_point, 0, $max_width,

$max_height, $width_new, $height);
}

$image($dst_img, $dst_dir, $quality);

if($dst_img)imagedestroy($dst_img);
if($src_img)imagedestroy($src_img);
}
//usage example
// resize_crop_image(100, 100, "test.jpg", "test.jpg");

Ưu điểm của đoạn code resize ảnh bằng PHP trên là có thể xử lý với các loại file ảnh là: JPG, GIF và cả PNG. Rất hoàn hảo phải không các bạn! Mọi chi tiết xin liên hệ với: Vũ Ánh Dương – 0906.116.246.

Đá mỹ nghệ Anh Quân tư vấn, xây dựng lăng mộ đá đẹp Uy tín, Chất lượng hiện nay. Thiết kế Website tại Ninh Bình giới thiệu Tổng hợp các Mẫu lăng mộ đá Anh Quân - Đơn vị xây dựng Lăng mộ cao cấp, uy tín hàng đầu hiện nay tại Việt Nam / Tổng hợp các Mẫu mộ đá như: mộ tròn, mộ tam sơn, mộ công giáo, mộ đôi, mộ lục giác, bát giác, mộ có mái, mộ hoa cương cao cấp của Đá mỹ nghệ Thịnh Hưng - Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình Thi công, lắp đặt thiết kế nhà Ninh Bình Uy tín; tham khảo thêm cách cúng giỗ 100 ngày, và cúng giỗ 49 ngày như thế nào?

Để lại bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top
Thiết kế Web Ninh Bình, SEO Web Ninh Bình