Cấu hình In từ Máy tính [Máy in LBP 151dw]

Cấu hình In từ Máy tính

Khi sử dụng máy theo dạng máy in nối mạng, bạn có thể cấu hình giao thức và cổng dùng để in. Trước khi in, hãy đảm bảo rằng bạn đã hoàn tất tất cả các chuẩn bị cơ bản cho công việc in. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Hướng Dẫn Cài Đặt Trình Điều Khiển Máy In.
Giao thức in là các quy định để gửi dữ liệu tài liệu được tạo trên máy tính tới máy in. Bạn có thể chọn chúng tùy theo mục đích in hoặc môi trường mạng.
Cổng là các cổng để chuyển dữ liệu in từ máy tính qua máy. Việc cài đặt cổng không chính xác thường chính là nguyên nhân gây ra việc tài liệu không thể in từ máy tính nối mạng.
Thiết Lập Máy Chủ In
Bằng cách thiết lập máy chủ in trên mạng, bạn có thể giảm tải cho máy tính. Việc này cũng giúp bạn có thể cài đặt trình điều khiển in trên mạng, như vậy không cần cài đặt trình điều khiển trên từng máy tính bằng DVD-ROM. Để biết thêm thông tin về cách thiết lập máy chủ in, vui lòng xem Hướng Dẫn Cài Đặt Trình Điều Khiển Máy In.
Cấu hình In từ Máy tính [Máy in LBP 151dw]
Cấu hình In từ Máy tính [Máy in LBP 151dw]
>>> Quý khách tham khảo thêm: Mộ đá tròn cho Ông Bà, Bố Mẹ; Lang Mo da dep Anh Quân Ninh Bình; Tổng hợp Mẫu Cột đá Nhà thờ họ đẹp 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thiết kế Web Ninh Bình, SEO Web Ninh Bình