Home / Từ khóa "may in"

may in

Thay đổi Đơn vị Truyền Tối đa [Máy in LBP 151dw]

Thay đổi Đơn vị Truyền Tối đa Trong hầu hết các mạng Ethernet, kích thước tối đa của một gói có thể gửi được là 1500 byte. Một gói đề cập đến một đoạn nhỏ của dữ liệu. Dữ liệu gốc được chia thành các gói trước khi gửi đi. Đơn vị truyền tối đa (MTU) có thể thay đổi trên mỗi mạng. Thay đổi cài đặt máy nếu cần. Để biết thêm thông tin, liên hệ với người có quyền quản trị mạng của bạn. 1 K...
Xem tiếp

Định Cấu Hình Cài Đặt Ethernet [Máy in LBP 151dw]

Định Cấu Hình Cài Đặt Ethernet Ethernet là tiêu chuẩn để giao tiếp dữ liệu trong LAN. Bạn có thể thiết lập chế độ truyền thông (Bán Song Công/Song Công Hoàn Toàn) và loại Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX). Cài đặt mặc định của hãng, chế độ truyền thông và loại Ethernet sẽ được phát hiện tự động. Thông thường có thể sử dụng cài đặt Ethernet như nguyên trạng, ngoài ra có thể sử dụng quy trình sau đ...
Xem tiếp

Cài đặt Thời Gian Chờ để Kết Nối tới Mạng [Máy in LBP 151dw]

Cài đặt Thời Gian Chờ để Kết Nối tới Mạng Khi mạng được thiết kế với nhiều hub hoặc cầu nối chuyển mạch để cung cấp kết nối dự phòng, cần phải có một cơ chế ngăn chặn các gói từ xoay vòng. Một giải pháp hiệu quả là xác định vai trò của mỗi cổng chuyển mạch. Tuy nhiên, thông tin vẫn có thể bị gián đoạn trong thời gian nhất định ngay sau khi bạn thay đổi mạng, ví dụ bằng cách thêm một thiết bị m...
Xem tiếp

Thay đổi Đơn vị Truyền Tối đa [Máy in LBP 151dw]

Thay đổi Đơn vị Truyền Tối đa Trong hầu hết các mạng Ethernet, kích thước tối đa của một gói có thể gửi được là 1500 byte. Một gói đề cập đến một đoạn nhỏ của dữ liệu. Dữ liệu gốc được chia thành các gói trước khi gửi đi. Đơn vị truyền tối đa (MTU) có thể thay đổi trên mỗi mạng. Thay đổi cài đặt máy nếu cần. Để biết thêm thông tin, liên hệ với người có quyền quản trị mạng của bạn. 1 K...
Xem tiếp

Cấu Hình Máy cho Môi Trường Mạng Của Bạn [Máy in LBP 151dw]

Cấu Hình Máy cho Môi Trường Mạng Của Bạn Kích thước và cấu hình của mạng khác nhau phụ thuộc vào mục đích của mạng. Máy này được thiết kế để tương thích với càng nhiều cấu hình mạng càng tốt, và nó được trang bị nhiều công nghệ mạng. Tham khảo với người có quyền quản trị mạng của bạn và thiết lập cấu hình phù hợp với môi trường mạng của bạn.
Xem tiếp

Cấu hình In từ Máy tính [Máy in LBP 151dw]

Cấu hình In từ Máy tính Khi sử dụng máy theo dạng máy in nối mạng, bạn có thể cấu hình giao thức và cổng dùng để in. Trước khi in, hãy đảm bảo rằng bạn đã hoàn tất tất cả các chuẩn bị cơ bản cho công việc in. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Hướng Dẫn Cài Đặt Trình Điều Khiển Máy In. ...
Xem tiếp
Top
Thiết kế Web Ninh Bình, SEO Web Ninh Bình