One thought on “Cách chỉnh sửa trang Login trong WordPress theo ý mình

  1. Nam Hải says:

    cho mình hỏi, mình đã Đổi tiêu đề (title) của ảnh rồi nhưng nhìn vào vẫn còn tiêu đề cũ, khi bấm vào mới hiện tiêu đề mới là sao vậy bạn?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thiết kế Web Ninh Bình, SEO Web Ninh Bình