Cách cấu hình file .htaccess trong wordpress

Cách cấu hình file .htaccess trong wordpress, Thiết kế web Ninh Bình xin giới thiệu với các webmaster thủ thuật hay cách cấu hình file .htaccess trong wordpress:
Trong cấu trúc của website wordpress có 2 file và một forder quan trọng bạn nên khóa truy cập vào các file và forder này, đó là:
1. wp-config.php

2. wp-contents folder

3. .htaccess file

1. Ngăn chặn việc truy xuất file wp-config.php
Trong wordpress wp-config.php là file nằm trong thư mực gốc, nó lưu trữ thông tin về trang web của các bạn cũng như chi tiết về cơ sở dữ liệu. Đây là file cực kỳ quan trọng mà bạn sẽ không muốn chia sẻ hay để cho người khác biết. Vì thế mà chúng ta cần ngăn chặn truy xuất file wp-config.php.

Để ngăn chặn việc truy cập trái phép vào file này bạn dùng code sau và dán vào file .htaccess

<Files wp-config.php>
order allow,deny
deny from all
</Files>

2. No directory browsing

Vì WordPress quá phổ biến và được mọi người dùng, nên các folder hay các files được sắp xếp như thế nào đều được mọi người biết đến. Vì thế chúng ta cần ngăn chặn không cho phép truy xuất thư mục như sau.

Options All -Indexes

3. Ngăn chặn việc truy xuất forder wp-contents
wp-content folder chứa hình ảnh, themes và plug-ins và nó là folder rất quan trọng vì thế mà chúng ta cũng ngăn chặn truy xuất từ bên ngoài như sau.

Order deny,allow
Deny from all
<Files ~ ".(xml|css|jpe?g|png|gif|js)$">
Allow from a

4. Ngăn chặn việc truy xuất file .htaccess.
Để ngăn chặn việc truy cập trái phép vào file này bạn dùng code sau và dán vào file .htaccess

<Files ~ "^.*.([Hh][Tt][Aa])">
order allow,deny
deny from all
satisfy all
</Files>

Với những bước trên hy vọng các bạn sẽ bảo mật được website của mình một cách tốt hơn, mọi chi tiết xin liên hệ SEO web Ninh Bình

Xin trân trọng cảm ơn./.

>>> Quý khách tham khảo thêm: Mộ đá tròn cho Ông Bà, Bố Mẹ; Lang Mo da dep Anh Quân Ninh Bình; Tổng hợp Mẫu Cột đá Nhà thờ họ đẹp 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thiết kế Web Ninh Bình, SEO Web Ninh Bình