Home / Hỏi - đáp / Thiết kế website / Code download hình ảnh (image) bằng cURL và PHP

Code download hình ảnh (image) bằng cURL và PHP

Posted on

Nhiều bạn gửi Email xin code download image bằng cURL và PHP. Dưới đây tôi xin giới thiệu tới các bạn Code Download Image hàng loạt bằng cURL và PHP.

Các bạn sử dụng hàm sau trong file PHP của các bạn:

function download_remote_file_with_curl($file_url, $save_to)
{
header("Content-Type: application/force-download");
header("Content-Disposition: attachment; filename=\"".basename($file_url)."\";" );
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 0);
curl_setopt($ch,CURLOPT_URL,$file_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
$file_content = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

$downloaded_file = fopen($save_to, 'a+');

fwrite($downloaded_file, $file_content);
fclose($downloaded_file);
}

Code tai hinh anh bang PHP tu url
Code tai hinh anh bang PHP tu url

Để lại bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top
Thiết kế Web Ninh Bình, SEO Web Ninh Bình