Website quản lý Lịch công tác

Các chức năng chính:
1. Đăng nhập

2. Đơn vị (Phòng – Ban…) đăng ký lịch công tác hàng tuần (vào chiều thứ 6 cho tuần tiếp theo)

3. Lịch của các đơn vị đã đăng ký sẽ được Lãnh đạo Đơn vị Duyệt lịch (sửa, xóa)

4. Sau khi Duyệt, các đơn vị, người xem sẽ tra cứu được lịch làm việc của từng đơn vị Phòng – Ban, của Đơn vị theo từng tuần, từng ngày làm việc

Một số hình ảnh:

Lưu đồ chức năng

Giao diện

>>> Quý khách tham khảo thêm: Mộ đá tròn cho Ông Bà, Bố Mẹ; Lang Mo da dep Anh Quân Ninh Bình; Tổng hợp Mẫu Cột đá Nhà thờ họ đẹp 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thiết kế Web Ninh Bình, SEO Web Ninh Bình