Thiết kế website Bệnh viện Đa khoa 700 giường Ninh Bình

Công ty TNHH TM & XD Tân Uy Vũ đơn vị Thiết kế Website Uy Tín SỐ 1 tại Ninh Bình, là đơn vị tư vấn, thiết kế Thiết kế website Bệnh viện Đa khoa 700 giường Ninh Bình. Với hệ thống khoảng 1000 bài viết từ website cũ, chúng tôi đã viết Tool tự động chuyển toàn Bộ bài viết, Hình ảnh từ Website cũ sang Website mới của Bệnh viện tỉnh. Đây là nhiệm vụ không phải đơn vị Thiết kế website nào cũng dễ dàng làm được.

Dưới đây là hình ảnh giao diện Website Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Ninh Bình (Bệnh viện 700 giường Ninh Bình)

Benh vien da khoa tinh Ninh Binh
Benh vien da khoa tinh Ninh Binh
ZALO - THIẾT KẾ WEBSITE NINH BÌNH
ZALO - THIẾT KẾ WEB NINH BÌNH