SEO On page – Tối ưu từng yếu tố trên trang (Title, URL, Headline, Text, Image)…

1. Title
– Mô tả ngắn gọn chủ đề trang, 10 – 70 ký tự, nên đặt từ khóa ở bên trái tiêu đề.
– Nội dung tiêu đề phải duy nhất trong toàn bộ website.
– Thẻ <title> đặt trong phần <head> của nội dung HTML:

<HEAD>
<title>SEO Web tại Ninh Bình</title>
</HEAD>

2. META Decription
– Miêu tả chi tiết lợi ích trang web, chiều dài 100 – 160 ký tự, chứa từ khóa.
– Nội dung mô tả phải duy nhất trong toàn bộ website: Các trang khác nhau thì tiêu đề và mô tả phải khác nhau.

<head>
<title>SEO Web tại Ninh Bình</title>

<META name=”description” content=”SEO web, SEO Web nhanh, SEO web chuyên nghiệp, SEO ninh Bình, Quy trình SEO (on-page + off-page), SEO Top 1 Google” />
</head>

Nội dung Title và Description sẽ được xuất hiện trong kết quả tìm kiếm trên Google. Bạn hãy viết làm sao để hấp dẫn người dùng, giúp tăng lượng truy cập vào website.

3. Heading (H1, H2, H3):
– Dùng để định dạng các đề mục trong nội dung. Có 6 loại thẻ heading từ H1 đến H6. Trong đó, H1 sẽ có độ nhấn mạnh cao nhất, font chữ lớn nhất và giảm dần cho đến H6.
– Nguyên tắc 3: font chữ càng lớn thì nội dung càng quan trọng – cần chứa từ khóa.
– Dòng headline (tên bài viết) là phần bắt đầu của bài viết, cần đặt trong thẻ H1.

</head>
<body>

<H1>SEO WEB TẠI NINH BÌNH</H1>

Hướng dẫn đưa website lên TOP Google.
</body>

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng thẻ <strong> in đậm </strong>, hoặc <em>in nghiêng </em> để nhấn mạnh từ khóa so với các từ xung quanh.

4. Hình ảnh (IMG)
– Hình ảnh cũng là 1 thành phần của nội dung và nó cũng cần được tối ưu theo từ khóa.
– Google không đọc được nội dung file ảnh (xấu hay đẹp thì Google không biết), mà chỉ đọc được những phần nội dung văn bản. Với hình ảnh, bạn cần đặt từ khóa trong:
– Tên file ảnh
– Thẻ ALT (mô tả ảnh)
– Dòng chú thích phía dưới ảnh

<IMG src=”/images/Seo-ninh-binh.jpg” ALT=”SEO web nhanh va hieu qua tai NInh Binh”/>

seo-onpage - SEO Web ninh binh - thiet ke web ninh binh
seo-onpage – SEO Web ninh binh – thiet ke web ninh binh

Lưu ý:
– Không chặn Robot (trong file robots.txt) đọc thư mục chứa file ảnh
– Tạo thêm nhiều backlink đến ảnh, bằng cách nhúng ảnh vào nhiều bài viết.
– Nội dung ảnh phải phù hợp với chủ đề trang web, làm rõ nghĩa cho bài viết.
– Dung lượng và kích thước file ảnh vừa đủ để trang web được tải nhanh hơn.
– Văn bản xung quanh hình ảnh phải liên quan đến từ khóa.
– Để chắc chắn Google index, bạn nên đặt URL ảnh trong file sitemap.xml

5. Mật độ từ khóa
Là tỷ lệ giữa số lần xuất hiện của từ khóa trong một trang web (bao gồm cả Title và Description), so với tổng số lần xuất hiện của tất cả các từ có cùng độ dài.
Một số lời khuyên về mật độ từ khóa:
1. Từ khóa cần SEO có mật độ cao nhất trong trang web.
2. Không lặp lại từ khóa quá nhiều trong mỗi đoạn văn bản (>= 3 là nhiều).
3. Mật độ từ khóa tốt nhất từ 2% – 5%
Bạn có thể sử dụng công cụ SEOQuake để kiểm tra nhanh mật độ từ khóa.
Ngoài các yếu tố trên, nội dung trong trang web của bạn phải hấp dẫn người dùng. Nếu tỷ lệ thoát (Bounce Rate) thấp – nghĩa là khách hàng ở lại trang web càng lâu càng tốt.

Tham khảo thêm: Các google Index nhanh bài viết

>>> Quý khách tham khảo thêm: Mộ đá tròn cho Ông Bà, Bố Mẹ; Lang Mo da dep Anh Quân Ninh Bình; Tổng hợp Mẫu Cột đá Nhà thờ họ đẹp 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thiết kế Web Ninh Bình, SEO Web Ninh Bình