Ôn thi IC3GS4

Đường dẫn ôn thi IC3 GS4 cho các thầy cô tại đây: Ôn thi IC3GS4

IC3GS4 – INTERNET AND COMPUTING CORE CERTIFICATION

Dùng để đánh giá kiến thức, kỹ năng sử dụng máy tính, phần mềm, internet;

Hiện nay, có trên 150 nước dùng làm chuẩn đánh giá;

Có hơn 2 triệu lượt người/năm.

IC3GS4 gồm có 3 phần:

  • Computing Fudamentals (CF): Đạt 650/1000 điểm
  • Key Applications (KA): Đạt 750/1000 điểm
  • Living Online (LO): Đạt 620/1000 điểm
>>> Quý khách tham khảo thêm: Mộ đá tròn cho Ông Bà, Bố Mẹ; Lang Mo da dep Anh Quân Ninh Bình; Tổng hợp Mẫu Cột đá Nhà thờ họ đẹp 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thiết kế Web Ninh Bình, SEO Web Ninh Bình