Nội dung bài giảng Bài 11 Microsoft Access trong ic3gs4

Nội dung bài giảng Bài 11 Microsoft Access trong ic3gs4. Mục tiêu của bài:

  • Cơ sở dữ liệu là gì?
  • Làm thế nào có thể tạo, lưu, mở hoặc đóng cơ sở dữ liệu
  • Làm cách nào để tạo và chỉnh sửa các bản ghi?
  • Cách sử dụng các truy vấn đơn giản
  • Cách tạo và sử dụng các bản báo cáo

Chi tiết bài giảng:

[pdf-embedder url=”http://nbpage.com/wp-content/uploads/2016/10/Bai-11-Access.pdf” title=”Bai 11 Access”]

File Dữ liệu mẫu: Du_lieu_Access_mau

>>> Quý khách tham khảo thêm: Mộ đá tròn cho Ông Bà, Bố Mẹ; Lang Mo da dep Anh Quân Ninh Bình; Tổng hợp Mẫu Cột đá Nhà thờ họ đẹp 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thiết kế Web Ninh Bình, SEO Web Ninh Bình