Hướng dẫn ĐỀ 3 – Tin học ứng dụng

Hướng dẫn ĐỀ 3 – Tin học ứng dụng, các thầy cô tải đề bài về: Bai 03

1. Phần Word

– Tương tự như ĐỀ 1

2. Phần Power Point

* Yêu cầu: 

– Thiết kế các Slide theo mẫu.
– Tạo hiệu ứng cho các đối tượng trên mỗi Slide.
– Tạo hiệu ứng chuyển trang cho các Slide với thời gian 0,5 giây.

* Hướng dẫn:

 

3. Phần Excel

>>> Quý khách tham khảo thêm: Mộ đá tròn cho Ông Bà, Bố Mẹ; Lang Mo da dep Anh Quân Ninh Bình; Tổng hợp Mẫu Cột đá Nhà thờ họ đẹp 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thiết kế Web Ninh Bình, SEO Web Ninh Bình