Các câu hỏi thực hành Bài 6 Xử lý sự cố (Học IC3GS4)

Tổng hợp Các câu hỏi thực hành Bài 6 Xử lý sự cố trong Ôn thi IC3 GS4.

1. Mở chương trình trợ giúp của Windows.

  • Start/Help and Support

2. Tìm kiếm thông tin trợ giúp theo yêu cầu của từ khóa ví dụ Table. Sau đó xem thông tin về cái gì đó…

  • Start/Help and Support / Nhập Table  vào ô tìm kiếm / Xem thông tin theo yêu cầu

3. Thay đổi chế độ Online thành Offline ở Help and Support

  • Khởi động Help and support lên, / Chọn Offline

4. Xem tên và phiên bản của một trình điều khiển (ví dụ: Card đồ họa, Card mạng ….)

– Start/Control Panel/Hardware and Sound/Device Manager / Chọn Tên driver yêu cầu, chuột phải chọn Properties, chọn thẻ Driver

5. Khởi động và tìm hiểu chương trình Backup and Restore.

6. Mở danh sách các danh mục trợ giúp của Windows.

  • Start/Help and Support / Chọn Browse Help

7. Hiển thị danh sách của tất cả các tiến trình đang chạy trên windows.

  • Task Manager (chọn thẻ Processes là thẻ các tiến trình đang chạy trên windows)

8. Hiển thị danh sách các dịch vụ hoạt động trên hệ thống.

  • Task Manager/ Chọn thẻ Services là thẻ cho biết các dịch vụ hoạt động trên hệ thống

Tổng hợp:

Thiết kế web Ninh Bình, SEO Web Ninh Bình, Lắp camera Ninh Bình

>>> Quý khách tham khảo thêm: Mộ đá tròn cho Ông Bà, Bố Mẹ; Lang Mo da dep Anh Quân Ninh Bình; Tổng hợp Mẫu Cột đá Nhà thờ họ đẹp 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thiết kế Web Ninh Bình, SEO Web Ninh Bình