AutoHotKey Tự động mở VPN và thay đổi IP

>> Mọi chi tiết xin liên hệ: Hướng dẫn sử dụng Script AutoHotKey tự động mở phần mềm VPN và thay đổi IP cho anh em học kiếm tiền online hoặc click ads,…

Anh em cần soạn một đoạn script có nội dung sau đây:

Run, C:\Program Files (x86)\ExpressVPN\expressvpn-ui\ExpressVPN.exe
sleep, 1000
ImageSearch, FoundX, FoundY, 174, 209, 300, 300, C:\Users\Personal\Desktop\lib\bacham.jpg
click 322, 342
sleep, 1000
click 111, 60
sleep, 1000
SendInput chicago
sleep, 1000
click 81, 112
sleep, 1000
click 2

Trình tự anh em có thể thực hiện: Mở chương trình ứng dụng VPN; Click vào hình ảnh 3 chấm … để mở danh sách các quốc gia, thành phố thay đổ IP, có thể nhập từ khóa tìm kiếm vào ô tìm kiếm khu vực IP, rồi điều kiển chuột đến tọa độ vị trí của cửa sổ làm việc, sau đó click 2, kích đúp để kích hoạt IP của thành phố tìm kiếm. Như vậy các bạn đã hoàn thành đoạn script autohotkey thay đổi địa chỉ IP tự động ở chương trình VPN rồi.

THIẾT KẾ WEB – SEO WEB tại NBpage.Com

Điện thoại: 0966.25.66.26 (Zalo).

>>> Quý khách tham khảo thêm: Mộ đá tròn cho Ông Bà, Bố Mẹ; Lang Mo da dep Anh Quân Ninh Bình; Tổng hợp Mẫu Cột đá Nhà thờ họ đẹp 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thiết kế Web Ninh Bình, SEO Web Ninh Bình