Home / Từ khóa "change limit related product in single product file"

change limit related product in single product file

Thay đổi Bài viết liên quan ở theme woocommerce

Thay đổi bài viết liên quan ở theme bán hàng woocommerce
Bạn muốn thay đổi Số lượng bài viết liên quan của theme bán hàng woocommerce? Bạn muốn thay đổi số column hiển thị bài viết liên quan? Rất đơn giản, các bạn hãy copy đoạn code sau vào file function.php nhé: function woo_related_products_limit() { global $product; $args['posts_per_page'] = 6; return $args; } add_filter( 'woocommerce_output_related_products_args', 'jk_related_products_args...
Xem tiếp
Top
Thiết kế Web Ninh Bình, SEO Web Ninh Bình