Home / Từ khóa "thực hành excel"

thực hành excel

Các thao tác thực hành Bài 9 Microsoft Excel 2010

Các thao tác thực hành Bài 9 Microsoft Excel (có hướng dẫn): 1.Sử dụng  Microsoft Excel để hiển thị trợ giúp “Document  File formats” được hỗ trợ trong Excel (Không sử dụng  phím F1) -Mở Microsoft Excel Help từ trên thanh Ribbon; -Chọn File conversion and compatibility chọn File Format that are supported in Excel 2. Chuyển sang file Excel đã mở tên book2 (Không sử dụng ALT+TAB, ALT+ESC...
Xem tiếp
Top
Thiết kế Web Ninh Bình, SEO Web Ninh Bình