Home / Từ khóa "Quan lý thuong hieu voi tên mien"

Quan lý thuong hieu voi tên mien

Quản lý thương hiệu với tên miền

Theo Điều 6, Thông tư 24/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên internet thì tên miền .vn sẽ được cung cấp theo nguyên tắc "đăng ký trước được quyền sử dụng trước". Đây cũng là nguyên tắc chung khi đăng ký tên miền quốc tế (.com, .net, .org......
Xem tiếp
Top
Thiết kế Web Ninh Bình, SEO Web Ninh Bình