Home / Từ khóa "mẫu giáo án lý thuyết"

mẫu giáo án lý thuyết

Mẫu giáo án lý thuyết, giáo án thực hành và mẫu giáo án tích hợp

Mẫu giáo án lý thuyết, giáo án thực hành theo Quyết định 62/2008 của Bộ LĐTB và XH, và mẫu giáo án tích hợp theo công văn 1610 của Tổng cục dạy nghề. Các thầy cô tham khảo các mẫu dưới đây để soạn giáo án theo đúng mẫu quy định nhé. Tải về: Giáo án lý thuyết tầu du lịch Tải về: Giáo án lý thuyết Bài 2 cấu trúc cơ bản của hệ thống máy tính Tải về: Giáo án tích hợp Giải nhất quốc gia Ai ăn...
Xem tiếp
Top