Home / Từ khóa "câu hỏi thao tác ic3gs4"

câu hỏi thao tác ic3gs4

Các câu hỏi thao tác Bài 7- Các tính năng phổ biến trong IC3GS4

Tổng hợp Các câu hỏi thao tác Bài 7- Các tính năng phổ biến trong IC3GS4 1. Mở các chương trình trong nhóm Microsoft Office theo 4 cách. 2. Thu nhỏ, mở rộng Ribbon. 3. Mở hậu trường của cửa sổ. - Chọn thẻ Ribbon File 4. Mở Dialog box launcher của nhóm Page Setup - Chọn Thẻ Page Layout -> ở nhóm Page Setup, chọn biểu tượng 5. Lưu các tài liệu theo yêu cầu (File/Save as/ … yê...
Xem tiếp
Top
Thiết kế Web Ninh Bình, SEO Web Ninh Bình