Danh sách Khách hàng, Mã hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn năm 2017 của Công ty TNHH TM & XD TÂN UY VŨ:

  1. Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình (01/2017 – TKWTUV Ngày 4/1/2017 đến ngày 18/1/2017)
  2. Công ty Xi măng X18 – Bộ Quốc Phòng (07/2017 – TKWTUV Ngày 20/3/2017 đến ngày 30/3/2017)
  3. Du lịch Hải Đăng – Ninh Bình  (06/2017 – TKWTUV Ngày 28/3/2017 đến ngày 6/4/2017)
  4. Vòng Bi Đức Anh (05/2017 – TKWTUV Ngày 16/3/2017 đến ngày 25/3/2017)
  5. Đá mỹ nghệ Tài Phú (04/2017 – TKWTUV Ngày 16/2/2017 đến ngày 25/2/2017)
  6. Nhà hàng Bia tươi Như ý (08/2017 – TKWTUV Ngày 29/3/2017 đến ngày 06/4/2017)
  7. Nhà hàng Gia Hưng – Ninh Bình (02/2017 – TKWTUV Ngày 20/1/2017 đến ngày 06/2/2017)
  8. Bệnh viện Ninh Bình  (03/2017 – TKWTUV Ngày …/3/2017 đến ngày …/…/2017)

 

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Vũ Ánh Dương

Điện thoại: 0906.116.246

Email: duongva.vn@gmail.com

Website: http://tanuyvu.com; Lắp camera tại Ninh Bình