CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG TÂN UY VŨ

Mã số thuế: 2700.789.859

Tên tài khoản: Công ty TNHH TM & XD Tân Uy Vũ

Số tài khoản: 3307 201 00 1511 – Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Huyện Yên Mô

Giám đốc: Mai Văn Cương

Địa chỉ: Yên Thái – Yên Mô – Ninh Bình

Điện thoại: 0967.207.333 – 0906.116.246 – 0979.079.548 

Email: tanuyvu@gmail.com

Logo công ty: Logo TUV-06

Website: http://nbpage.com; http://tanuyvu.com; http://lapcameraninhbinh.com;