– Tự tổ chức sản xuất thi công, công trình, thiết kế, lập trình các phần mềm, thiết kế website, SEO web, thiết kế đồ họa ứng dụng bằng công nghệ tiên tiến;

– Mục tiêu của Công ty TNHH Thương mại & Xây dựng Tân Uy Vũ: 10 tỷ đồng Vốn; 20 Nhân viên; 15 tỷ Doanh thu trước năm 2020.