Home / 2016 / October

Month: October 2016

Câu lệnh cơ bản trong Server Ubuntu

Thiết kế web Ninh Bình - Câu lệnh cơ bản trong Server Ubuntu. Tóm tắt, những câu lệnh cơ bản cài đặt wordpress trong server ubuntu, quản lý file, PHPadmin trong server ubuntu và một số câu lệnh hay sử dụng trong Server Ubuntu: - Chú ý: các bạn phải cài đặt password cho root bằng lệnh: sudo passwd root - Rồi sau đó đăng nhập vào Server Ubuntu với quyền cao nhất nhé: sudo -s - Script...
Xem tiếp

Tạo Comment Facebook vào WordPress

Tạo Comment Facebook vào WordPress, Cách Tạo Comment Facebook vào WordPress dùng App ID Và User ID. Tổng hợp từ bài viết của anh ThachPham: Trào lưu dùng Facebook hiện nay ở Việt Nam có thể nói là phổ biến đến nỗi hầu như khái niệm Facebook đang dần đuổi kịp thương hiệu Google với những người dùng internet từ bình dân đến cao cấp. Vậy thì lợi ích từ Facebook đã quá rõ ràng, nếu chúng ta tận dụng...
Xem tiếp

Các câu hỏi thao tác Bài 11 Microsoft Access 2010

Các câu hỏi thao tác Bài 11 Microsoft Access 2010: Mở một cơ sở dữ liệu theo yêu cầu. Lưu và xuất bản cơ sở dữ liệu theo yêu cầu. Thao tác với các bản ghi như điều hướng bản ghi, nhập, chỉnh sửa bản ghi, xóa bản ghi. Thao tác với trang dữ liệu như ẩn, hiện các cột, thay đổi kích thước các trường, sắp sếp lại các trường hoặc đóng băng hoặc phá băng các trường. Tìm kiếm theo yêu cầu...
Xem tiếp

Các thao tác thực hành Bài 9 Microsoft Excel 2010

Các thao tác thực hành Bài 9 Microsoft Excel (có hướng dẫn): 1.Sử dụng  Microsoft Excel để hiển thị trợ giúp “Document  File formats” được hỗ trợ trong Excel (Không sử dụng  phím F1) -Mở Microsoft Excel Help từ trên thanh Ribbon; -Chọn File conversion and compatibility chọn File Format that are supported in Excel 2. Chuyển sang file Excel đã mở tên book2 (Không sử dụng ALT+TAB, ALT+ESC...
Xem tiếp

Nội dung bài giảng Bài 11 Microsoft Access trong ic3gs4

Nội dung bài giảng Bài 11 Microsoft Access trong ic3gs4. Mục tiêu của bài: Cơ sở dữ liệu là gì? Làm thế nào có thể tạo, lưu, mở hoặc đóng cơ sở dữ liệu Làm cách nào để tạo và chỉnh sửa các bản ghi? Cách sử dụng các truy vấn đơn giản Cách tạo và sử dụng các bản báo cáo Chi tiết bài giảng: [pdf-embedder url="http://nbpage.com/wp-content/uploads/2016/10/Bai-11-Access.pdf" title...
Xem tiếp
Top