Home / 2016 / May

Month: May 2016

Code PHP download Video File

web ninh binh thiet ke web ninh binh seo ninh binh seo web ninh binh
Code PHP download Video File, xin code download file video bằng PHP? Xin hướng dẫn mọi người Code download file Video (Direct link) bằng PHP Khai báo một hàm sau: function save_video($inPath,$outPath) { //Download images from remote server $in= fopen($inPath, "rb"); $out= fopen($outPath, "wb"); while ($chunk = fread($in,8192)) { fwrite($out, $chunk, 8192); } fclose($in); fclos...
Xem tiếp

Tài liệu môn học Ứng dụng CNTT trong dạy học

Tài liệu bài giảng môn ứng dụng CNTT trong dạy học và phương tiện dạy học trong đào tạo nghề BAI GIANG_Ung dung CNTT_PTDH_HV Thiet ke bai giang dien tu voi Microsoft PowerPoint 2007_2010 Mot so vi du ứng dụng CNTT trong dạy học BAI TAP THUC HANH MAU_Truong CG Tai lieu tham khao Giao trinh UD CNTT _ PTDH Mọi chi tiết xin liên hệ Vũ Ánh Dương Điện thoại: 0906.116.246 Email...
Xem tiếp

Những câu lệnh cơ bản trong Ubuntu, sử dụng Cloud Server với Ubuntu

web ninh binh thiet ke web ninh binh seo ninh binh seo web ninh binh
Những câu lệnh cơ bản trong Ubuntu, sử dụng Cloud Server với Ubuntu, khi bạn mua Cloud Server hay bạn muốn tìm hiểu về cloud server và sử dụng cloud server? Bạn cần phải biết một số câu lệnh cở bản để thiết lập máy chủ Cloud Server của mình. Thiết kế web Ninh Bình, SEO Web Ninh Bình (SEO Ninh Binh) xin liệt kê một số câu lệnh cơ bản của Ubuntu: Đóng gói các phần mềm: Nội dung các tệp tin: C...
Xem tiếp
Top