Xin code auto post lên Facebook (Facebook Fan page)

Bạn nào muốn Xin code auto post lên Facebook (Facebook Fanpage)? chúng tôi, những người làm SEO Web Ninh Bình xin giới thiệu với các bạn Code auto post lên Facebook (Facebook Page), tự động post bài lên Facebook bằng cUrl PHP.

Trước tiên các bạn cần biết trình tự thực hiện như sau:

  • Tạo Facebook App trong tài khoản của các bạn. Mục đích để mình lấy các thông số Facebook API;
  • Bạn phải tiến hành lấy Facebook Access Token (cái này rất quan trọng), cái access token này chỉ có giá trị trong 60 ngày, sau 60 ngày các bạn phải tiến hành lấy lại nó. Cách lấy như thế nào tôi sẽ hướng dẫn cụ thể ở bài viết sau.
  • Bạn lấy Facebook Id của tài khoản Facebook của bạn hoặc Facebook Page theo link facebook (cái này rất đơn giản Search Google có rất nhiều cách lấy).

Sau khi có các thông số API ID, API Secret, Access Token, và Facebook ID rồi các bạn sử dụng đoạn code sau:

<?php
// require Facebook PHP SDK
// see: https://developers.facebook.com/docs/php/gettingstarted/
require_once("/YOUR_PATH_TO/facebook_php_sdk/facebook.php");
// initialize Facebook class using your own Facebook App credentials
// see: https://developers.facebook.com/docs/php/gettingstarted/#install
$config = array();
$config['appId'] = 'YOUR_APP_ID';
$config['secret'] = 'YOUR_APP_SECRET';
$config['fileUpload'] = false; // optional
$fb = new Facebook($config);
// define your POST parameters (replace with your own values)
$params = array(
  "access_token" => "YOUR_ACCESS_TOKEN", // see: https://developers.facebook.com/docs/facebook-login/access-tokens/
  "message" => "Here is a blog post about auto posting on Facebook using PHP #php #facebook",
  "link" => "http://nbpage.com",
  "picture" => "link ảnh",
  "name" => "How to Auto Post on Facebook with PHP",
  "caption" => "www.pontikis.net",
  "description" => "Automatically post on Facebook with PHP using Facebook PHP SDK. How to create a Facebook app. Obtain and extend Facebook access tokens. Cron automation."
);
// post to Facebook
// see: https://developers.facebook.com/docs/reference/php/facebook-api/
try {
  $ret = $fb->api('/YOUR_FACEBOOK_ID/feed', 'POST', $params);
  echo 'Successfully posted to Facebook';
} catch(Exception $e) {
  echo $e->getMessage();
}

?>

Oke trong đoạn chương trình trên các bạn cần phải sử dụng thư viện

  • facebook.php (the main class)
  • base_facebook.php (other classes)
  • fb_ca_chain_bundle.crt (SSL certificate)

Để lấy được thư viện này các bạn tải Facebook PHP SDK về, trên Github sẽ có cho các bạn.

  • Tham khảo các bài viết tiếp theo: tự động post bài lên Twitter, tự động post bài lên Tumblr, Tự động post bài lên Google Plus (G+) bằng PHP cUrl.

Bạn muốn mua Mộ đá, Mộ đá cao cấp tham khảo tại Mộ đá

>>> Quý khách tham khảo thêm: Mộ đá tròn cho Ông Bà, Bố Mẹ; Lang Mo da dep Anh Quân Ninh Bình; Tổng hợp Mẫu Cột đá Nhà thờ họ đẹp 2022.

One thought on “Xin code auto post lên Facebook (Facebook Fan page)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thiết kế Web Ninh Bình, SEO Web Ninh Bình