Home / Hỏi - đáp / Máy in / Thay đổi Đơn vị Truyền Tối đa [Máy in LBP 151dw]

Thay đổi Đơn vị Truyền Tối đa [Máy in LBP 151dw]

Posted on

Thay đổi Đơn vị Truyền Tối đa

Trong hầu hết các mạng Ethernet, kích thước tối đa của một gói có thể gửi được là 1500 byte. Một gói đề cập đến một đoạn nhỏ của dữ liệu. Dữ liệu gốc được chia thành các gói trước khi gửi đi. Đơn vị truyền tối đa (MTU) có thể thay đổi trên mỗi mạng. Thay đổi cài đặt máy nếu cần. Để biết thêm thông tin, liên hệ với người có quyền quản trị mạng của bạn.
1
Khởi động Remote UI và đăng nhập vào Chế Độ Quản Lý Hệ Thống. Khởi động Remote UI
2
Bấm [Settings/Registration].
3
Bấm [Network Settings]  [TCP/IP Settings].
4
Bấm [Edit] trong [MTU Size Settings].
5
Chọn gói kích thước tối đa, sau đó bấm [OK].
Thay đổi Đơn vị Truyền Tối đa [Máy in LBP 151dw]
Thay đổi Đơn vị Truyền Tối đa [Máy in LBP 151dw]
Thay đổi Đơn vị Truyền Tối đa [Máy in LBP 151dw]
Thay đổi Đơn vị Truyền Tối đa [Máy in LBP 151dw]
Thay đổi Đơn vị Truyền Tối đa [Máy in LBP 151dw]

Để lại bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top