Home / Hỏi - đáp / Quảng cáo Adwords / Tại sao lại quảng cáo Google Adwords?

Tại sao lại quảng cáo Google Adwords?