Home / Từ khóa "xử lý sự cố"

xử lý sự cố

Các câu hỏi thực hành Bài 6 Xử lý sự cố (Học IC3GS4)

Tổng hợp Các câu hỏi thực hành Bài 6 Xử lý sự cố trong Ôn thi IC3 GS4. 1. Mở chương trình trợ giúp của Windows. Start/Help and Support 2. Tìm kiếm thông tin trợ giúp theo yêu cầu của từ khóa ví dụ Table. Sau đó xem thông tin về cái gì đó... Start/Help and Support / Nhập Table  vào ô tìm kiếm / Xem thông tin theo yêu cầu 3. Thay đổi chế độ Online thành Offline ở Help and Support ...
Xem tiếp
Top