Home / Từ khóa "lập dự án xây dựng ninh bình"

lập dự án xây dựng ninh bình

Lập dự án đầu tư xây dựng các công trình

Lập dự án đầu tư xây dựng các công trình
Công ty TNHH TM & XD Tân Uy Vũ, nhận Lập dự án đầu tư xây dựng các công trình Nội dung thực hiện của Lập dự án đầu tư xây dựng các công trình: - Lập thuyết minh dự án đầu tư; - Lập hồ sơ thiết kế cơ sở bao gồm thuyết minh xây dựng và các bản vẽ (quy hoạch tổng mặt bằng, kiến trúc, kết cấu, hệ thống kỹ thuật và hạt tầng kỹ thuật công trình, bản vẽ phòng chống cháy nổ). Mọi chi tiết xi...
Xem tiếp
Top