Home / Từ khóa "ic3gs4 online"

ic3gs4 online

Một số thao tác thực hành cần chú ý với Control Panel (có hướng dẫn)

Một số thao tác thực hành cần chú ý với Control Panel (có hướng dẫn) cho các Thầy cô đây nhé 1.Cài đặt ngày giờ. −Start/Control Panel/Clock, Language and Region -> Set the Time and Date 2.Cài đặt thêm, xóa, gỡ bỏ mật khẩu người dùng. −Start/Control Panel/User Account and Family Safety 3.Thêm tài khoản người dùng theo yêu cầu. 4.Bật, tắt tường lửa cho Windows −Start/Control Panel/System a...
Xem tiếp

Nội dung bài giảng Bài 5 Phần mềm (IC3GS4)

Nội dung bài giảng Bài 5 Phần mềm (IC3GS4), trong bài 5 Phần mềm chúng ta sẽ đi nghiên cứu những nội dung cơ bản sau: Khái niệm Phần mềm Bản quyền phần mềm: Giấy phép đơn, Giấy phép mạng, giấy phép theo trung tâm, phần mềm như một dịch vụ, phần mềm chia sẻ (miễn phí), phần mềm đi kèm, phần mềm mã nguồn mở, Phần mềm công cộng, phần mềm đc cấp phép Các ứng dụng phần mềm khác nhau Cài đ...
Xem tiếp

14 Câu hỏi trắc nghiệm tương tác Bài 2 Tập tin và thư mục (ENG)

14 Câu hỏi trắc nghiệm tương tác Bài 2 Tập tin và thư mục bằng Tiếng Anh cho các thầy cô nghiên cứu thêm nhé... In this lesson you were introduced to the common tasks associated with managing files and folders, including how to create folders, select items, and then copy or move these items to different locations. Managing Microsite Data Files Data files have been provided in one folder f...
Xem tiếp
Top