Home / Từ khóa "hàm translate trong woocommerce"

hàm translate trong woocommerce

Hàm translate trong woocommerce

woocommerce
Hàm translate từ tiếng anh sang tiếng việt trong woocommerce rất hay được sử dụng khi sử dụng plugins woocommerce, để sử dụng các bạn hãy copy hàm sau đây vào file function.php nhé: function my_text_strings($translated_text, $text, $domain) { switch ($translated_text) { case 'Related Products' : $translated_text = __('Các sản phẩm liên quan khác', 'woocommerce'); break; case 'Details' : $tra...
Xem tiếp
Top
Thiết kế Web Ninh Bình, SEO Web Ninh Bình