Home / Từ khóa "Dịch vụ thiết kế bài giảng điện tử Yên Mô"

Dịch vụ thiết kế bài giảng điện tử Yên Mô

Thiết kế bài giảng điện tử

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA HỌC THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ Thời lượng: 45 tiết 1. GIỚI THIỆU CHUNG - Thiết kế bài giảng điện tử trong dạy học là khóa học cung cấp cho người học kiến thức, kỹ năng trong việc vận dụng các phần mềm dạy học, những lý luận để sử dụng phần mềm dạy học đạt hiệu quả trong giảng dạy, và phát triển được một số phần mềm dạy học. 2. MỤC TIÊU Học xong khóa học này, người học có kh...
Xem tiếp
Top
Thiết kế Web Ninh Bình, SEO Web Ninh Bình