Home / Từ khóa "code tải hình ảnh php"

code tải hình ảnh php

Code download hình ảnh (image) bằng cURL và PHP

Code tai hinh anh bang PHP tu url
Nhiều bạn gửi Email xin code download image bằng cURL và PHP. Dưới đây tôi xin giới thiệu tới các bạn Code Download Image hàng loạt bằng cURL và PHP. Các bạn sử dụng hàm sau trong file PHP của các bạn: function download_remote_file_with_curl($file_url, $save_to) { header("Content-Type: application/force-download"); header("Content-Disposition: attachment; filename=\"".basename($file_url)...
Xem tiếp
Top
Thiết kế Web Ninh Bình, SEO Web Ninh Bình