Home / Từ khóa "code resize ảnh bằng php"

code resize ảnh bằng php

Code tự động resize ảnh bằng PHP

Code tự động Resize ảnh bằng PHP hay Code tự động Crop ảnh bằng PHP. Các bạn copy hàm PHP sau và sử dụng trong file PHP của các bạn để tự động Resize ảnh nhé. function resize_crop_image($max_width, $max_height, $source_file, $dst_dir, $quality = 80){ $imgsize = getimagesize($source_file); $width = $imgsize[0]; $height = $imgsize[1]; $mime = $imgsize['mime']; switch($mime){ case 'image/g...
Xem tiếp
Top
Thiết kế Web Ninh Bình, SEO Web Ninh Bình