Home / Từ khóa "câu hỏi thực hành ic3gs4"

câu hỏi thực hành ic3gs4

Các câu hỏi thao tác Bài 7- Các tính năng phổ biến trong IC3GS4

Tổng hợp Các câu hỏi thao tác Bài 7- Các tính năng phổ biến trong IC3GS4 1. Mở các chương trình trong nhóm Microsoft Office theo 4 cách. 2. Thu nhỏ, mở rộng Ribbon. 3. Mở hậu trường của cửa sổ. - Chọn thẻ Ribbon File 4. Mở Dialog box launcher của nhóm Page Setup - Chọn Thẻ Page Layout -> ở nhóm Page Setup, chọn biểu tượng 5. Lưu các tài liệu theo yêu cầu (File/Save as/ … yê...
Xem tiếp

Tổng hợp 38 câu hỏi thực hành Từ Bài 1 đến Bài 3 Hệ điều hành (IC3GS4)

Tổng hợp 38 câu hỏi thực hành Từ Bài 1 đến Bài 3 Hệ điều hành (IC3GS4) 1. Không đóng bất cứ ứng dụng nào đang chạy. Hãy thoát khỏi tài khoản hiện tại trên máy tính. Và đăng nhập bằng tk khác có tên…. Và mật khẩu 2. Không đóng ứng dụng nào mà hãy khóa màn hình 3. Mở các cửa sổ hiển thị chi tiết của thành phần cấu hình máy tính 4. Nén một bức tranh trên màn hình thành một foder có tên là...
Xem tiếp

Tổng hợp 38 câu hỏi thực hành từ Bài 1 – Bài 4

Tổng hợp 38 câu hỏi thực hành IC3GS4 của các bài: Bài 1. Hệ điều hành Bài 2: Thư mục, tập tin Bài 3: Phần cứng Bài 4: Control Panel 1. Không đóng bất cứ ứng dụng nào đang chạy. Hãy thoát khỏi tài khoản hiện tại trên máy tính. Và đăng nhập bằng tk khác có tên…. Và mật khẩu 2. Không đóng ứng dụng nào mà hãy khóa màn hình 3. Mở các cửa sổ hiển thị chi tiết của thành phần cấu hình...
Xem tiếp
Top
Thiết kế Web Ninh Bình, SEO Web Ninh Bình