Home / Từ khóa "cài đặt wordpress trong server ubuntu"

cài đặt wordpress trong server ubuntu

Câu lệnh cơ bản trong Server Ubuntu

Thiết kế web Ninh Bình - Câu lệnh cơ bản trong Server Ubuntu. Tóm tắt, những câu lệnh cơ bản cài đặt wordpress trong server ubuntu, quản lý file, PHPadmin trong server ubuntu và một số câu lệnh hay sử dụng trong Server Ubuntu: - Chú ý: các bạn phải cài đặt password cho root bằng lệnh: sudo passwd root - Rồi sau đó đăng nhập vào Server Ubuntu với quyền cao nhất nhé: sudo -s - Script...
Xem tiếp
Top
Thiết kế Web Ninh Bình, SEO Web Ninh Bình