Home / Từ khóa "bài giảng word 2010 ic3gs4"

bài giảng word 2010 ic3gs4

Nội dung bài giảng Bài 8 Microsoft Word 2010

Nội dung bài giảng Bài 8 Microsoft Word 2010 trong IC3GS4 - Mục tiêu bài giảng Bài 8 Microsoft Word 2010: 1.Nhập và chỉnh sửa văn bản 2.Di chuyển xung quanh văn bản 3.Tạo mới, lưu, đóng và mở các tệp tin 4.Lựa chọn loại văn bản xác định 5.Thay đổi chế độ hiển thị 6.Định dạng văn bản, các đoạn, hoặc trang 7.Tổ chức dữ liệu 8.Làm việc với hình ảnh trong tài liệu 9.Lưu vết ...
Xem tiếp
Top
Thiết kế Web Ninh Bình, SEO Web Ninh Bình