Home / Từ khóa "bài giảng ic3gs4"

bài giảng ic3gs4

Các câu hỏi thao tác Bài 11 Microsoft Access 2010

Các câu hỏi thao tác Bài 11 Microsoft Access 2010: Mở một cơ sở dữ liệu theo yêu cầu. Lưu và xuất bản cơ sở dữ liệu theo yêu cầu. Thao tác với các bản ghi như điều hướng bản ghi, nhập, chỉnh sửa bản ghi, xóa bản ghi. Thao tác với trang dữ liệu như ẩn, hiện các cột, thay đổi kích thước các trường, sắp sếp lại các trường hoặc đóng băng hoặc phá băng các trường. Tìm kiếm theo yêu cầu...
Xem tiếp

Nội dung bài giảng Bài 11 Microsoft Access trong ic3gs4

Nội dung bài giảng Bài 11 Microsoft Access trong ic3gs4. Mục tiêu của bài: Cơ sở dữ liệu là gì? Làm thế nào có thể tạo, lưu, mở hoặc đóng cơ sở dữ liệu Làm cách nào để tạo và chỉnh sửa các bản ghi? Cách sử dụng các truy vấn đơn giản Cách tạo và sử dụng các bản báo cáo Chi tiết bài giảng: [pdf-embedder url="http://nbpage.com/wp-content/uploads/2016/10/Bai-11-Access.pdf" title...
Xem tiếp

Nội dung bài giảng Bài 9 Microsoft Excel 2010 trong ic3gs4

Nội dung bài giảng Bài 9 Microsoft Excel 2010 trong ic3gs4 Mục tiêu của bài bài Microsoft Excel 2010: Thêm hoặc thay đổi các số và nhãn Nhập các công thức căn bản Quản lý các trang tính Định dạng dữ liệu Sắp xếp hoặc lọc dữ liệu Tạo và thao tác với biểu đồ Tùy chỉnh thiết lập trang [pdf-embedder url="http://nbpage.com/wp-content/uploads/2016/10/Bài-09_Excel.pdf"] Tải về: TẠI ĐÂY
Xem tiếp

Nội dung bài giảng Bài 8 Microsoft Word 2010

Nội dung bài giảng Bài 8 Microsoft Word 2010 trong IC3GS4 - Mục tiêu bài giảng Bài 8 Microsoft Word 2010: 1.Nhập và chỉnh sửa văn bản 2.Di chuyển xung quanh văn bản 3.Tạo mới, lưu, đóng và mở các tệp tin 4.Lựa chọn loại văn bản xác định 5.Thay đổi chế độ hiển thị 6.Định dạng văn bản, các đoạn, hoặc trang 7.Tổ chức dữ liệu 8.Làm việc với hình ảnh trong tài liệu 9.Lưu vết ...
Xem tiếp

Nội dung bài giảng Bài 7 Các tính năng phổ biến (ic3gs4)

Nội dung bài giảng Bài 7 Các tính năng phổ biến (ic3gs4) - Bài giảng ic3gs4 Mục tiêu Bài 7 gồm: Giao diện và các tính năng tương tự trên màn hình giữa các ứng dụng Khởi động hoặc thoát khỏi chương trình Microsoft Office Cách sử dụng và tùy chỉnh thanh công cụ truy xuất nhanh (Quick Access Toolbar) Sử dụng các lệnh và điều hướng trên Ribbon Cách điều hướng xung quanh màn hình ...
Xem tiếp

Một số thao tác thực hành cần chú ý với Control Panel (có hướng dẫn)

Một số thao tác thực hành cần chú ý với Control Panel (có hướng dẫn) cho các Thầy cô đây nhé 1.Cài đặt ngày giờ. −Start/Control Panel/Clock, Language and Region -> Set the Time and Date 2.Cài đặt thêm, xóa, gỡ bỏ mật khẩu người dùng. −Start/Control Panel/User Account and Family Safety 3.Thêm tài khoản người dùng theo yêu cầu. 4.Bật, tắt tường lửa cho Windows −Start/Control Panel/System a...
Xem tiếp
Top
Thiết kế Web Ninh Bình, SEO Web Ninh Bình