Home / Từ khóa "Bài giảng IC3 GS4 Ninh BÌnh Bài-03_Phần-cứng ôn thi ic3gs4 ninh bình.pdf"

Bài giảng IC3 GS4 Ninh BÌnh Bài-03_Phần-cứng ôn thi ic3gs4 ninh bình.pdf

Bài giảng Bài 3 Phần cứng (ic3gs4)

Bài giảng Bài 3 Phần cứng (ic3gs4). Gồm có các nội dung chính sau đây: Bits và bytes Mega, Giga, Tera, hay Peta Hertz và gigahertz Đơn vị xử lý trung tâm (CPU) Chíp vi xử lý (Microprocessor Chip) Bộ nhớ ROM và RAM Kiểu lưu trữ “bốc hơi” và “không bốc hơi” Các loại thiết bị Các thầy cô tham khảo Bài giảng của Bài 3. Phần cứng tại đây: [pdf-embedder url="http://www.nb...
Xem tiếp
Top
Thiết kế Web Ninh Bình, SEO Web Ninh Bình