Home / Từ khóa "bài 2 tập tin và thư mục"

bài 2 tập tin và thư mục

22 Câu hỏi trắc nghiệm Bài 2 Tập tin và thư mục

Tuyển tập Bộ 22 Câu hỏi trắc nghiệm IC3GS4 của Bài 2 Tập tin và thư mục, các thầy cô Test Tại đây Và có thể tham khảo thêm Nội dung bài giảng của Bài 2 Tập tin và thư mục TẠI ĐÂY Mọi chi tiết xin liên hệ: Thiết kế web Ninh Bình, SEO web Ninh Bình
Xem tiếp

Nội dung bài giảng Bài 2 Tập tin và thư mục

Nội dung bài giảng Bài 2 Tập tin và thư mục trong IC3GS4 Mục tiêu của bài: Cách làm việc với một cửa sổ điển hình Thế nào là tập tin hoặc thư mục Lựa chọn các tập tin hoặc thư mục Sao chép hoặc di chuyển các tập tin hoặc thư mục Thay đổi cách quan sát các ổ đĩa, tập tin hay thư mục Cách tạo, tùy biến hay thay đổi các thuộc tính của một thư mục Đổi tên tập tin hay thư mục ...
Xem tiếp
Top
Thiết kế Web Ninh Bình, SEO Web Ninh Bình