Home / Từ khóa "7 dau hieu giúp ban nhan ra mot website an toàn"

7 dau hieu giúp ban nhan ra mot website an toàn

7 dấu hiệu giúp bạn nhận ra một website an toàn

1. URL bắt đầu với https:// Ít nhất, URL trên thanh địa chỉ của trình duyệt phải được bắt đầu bởi cụm https:// và kèm theo biểu tượng ổ khóa phía trước thanh địa chỉ. Lưu ý ổ khóa phải xuất hiện ở thanh địa chỉ trình duyệt chứ không phải trong nội dung của website. Điều này cho t...
Xem tiếp
Top
Thiết kế Web Ninh Bình, SEO Web Ninh Bình