Phân trang chuẩn SEO trong WordPress

Cách Phân trang chuẩn SEO trong WordPress, làm thế nào để Phân trang chuẩn SEO trong WordPress? Có 3 cách để Phân trang chuẩn SEO trong WordPress đó là:
1. Nofollow các đường link phân trang
Kinh nghiệm, càng nhiều đường dẫn thì Pagerank của bạn càng giảm, kể cả link trong cũng như link ra các trang ngoài đều được hiểu như nhau, vì thế trong WordPress khi một category của bạn có hàng ngàn trang khác nhau mà bạn lại muốn giữ lại giá trị Pagerank cho category đó, hoặc bạn đang có kế hoạch giữ category này làm landing page thì cần phải xem xét việc nofollow các đường dẫn phân trang để tránh việc thất thoát các giá trị.

2. Dùng thẻ rel trong html5

Cách thứ 2 chỉ áp dụng cho các bộ máy tìm kiếm Google, Yahoo, còn nếu bạn SEO cho Bing.com thì không nên dùng vì Bing không đọc các thẻ rel này.

Tôi sẽ thêm thuộc tính rel=next và rel=prev lên thẻ head của website mỗi khi có phân trang.

Tôi lấy ví dụ như sau:

www.nbpage.com/products?page=1
www.nbpage.com/products?page=2
www.nbpage.com/products?page=3
Trong trang thứ nhất tôi sẽ thêm code: và trong trang thứ hai tôi sẽ phải thêm hai thẻ link này để khai báo:

Như vậy Google hay các công cụ tìm kiếm hỗ trợ html5 sẽ hiểu trang của bạn và xếp hạng các đường phân trang này ít giá trị hơn trang gốc.

3. Dùng thẻ rel trỏ về trang tổng quát
Nếu cách thứ hai quá phức tạp với bạn thì có thể tham khảo cách thứ ba, đây là cách tôi hay dùng khi thiết kế các trang nhỏ và gặp ít phân trang hơn, cũng xin lưu ý là vì chúng ta cần phải trỏ canonical về trang “xem tất cả” nên trang này cần phải load nhanh, nếu bạn có nhiều bài viết để show ra theo cách này thì không nên làm.
Tôi chọn category nào đó làm landing page và internalink cho các bài viết con, tôi sẽ làm một trang viewall để trỏ hết các giá trị từ các trang khác về trang này, ta thêm thẻ rel như sau:

link rel="canonical" href="site.com/cateogry/x/viewall"

Như vậy dù phân trang thế nào thì pagerank hay các giá trị khác sẽ trỏ thẳng về viewall, bạn có thể chọn trang này làm landing page.

>>> Quý khách tham khảo thêm: Mộ đá tròn cho Ông Bà, Bố Mẹ; Lang Mo da dep Anh Quân Ninh Bình; Tổng hợp Mẫu Cột đá Nhà thờ họ đẹp 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thiết kế Web Ninh Bình, SEO Web Ninh Bình