Home / Đào tạo / Ôn thi IC3GS4

Ôn thi IC3GS4

Posted on

Đường dẫn ôn thi IC3 GS4 cho các thầy cô tại đây: Ôn thi IC3GS4

IC3GS4 – INTERNET AND COMPUTING CORE CERTIFICATION

Dùng để đánh giá kiến thức, kỹ năng sử dụng máy tính, phần mềm, internet;

Hiện nay, có trên 150 nước dùng làm chuẩn đánh giá;

Có hơn 2 triệu lượt người/năm.

IC3GS4 gồm có 3 phần:

  • Computing Fudamentals (CF): Đạt 650/1000 điểm
  • Key Applications (KA): Đạt 750/1000 điểm
  • Living Online (LO): Đạt 620/1000 điểm

Để lại bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top